Prvé slovenské konzorcium vysokých škôl pre zahraničné pracovné stáže Erasmus+.
First Slovak Higher Education Mobility Consortium for Erasmus+ traineeships.