FERBURÁROVÉ TURNÉ PO ŠKOLÁCH

Koncom februára sme vás navštívili na univerzitách vo Zvolene a v Bratislave.

Na Technickej univerzite vo Zvolene sme študentom, budúcim absolventom, porozprávali  základné informácie o absolventskej stáži. Zároveň sa účastníci informačného seminára mali možnosť pýtať na všetko, čo so stážou súvisí, či už je to hľadanie prijímajúcej organizácie, administrácia stáže či výhody absolvovania stáže ako takej.

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sme mali špeciálneho hosťa – zástupkyňu spoločnosti The Internationaler Bund (IB) z Nemecka. Seminár bol venovaný priamo stážam v spoločnosti IB, ktorá je s takmer 14 000 zamestnancami jedným z najväčších poskytovateľom sociálnych služieb, služieb pre mládež a vzdelávacích aktivít v Európe.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na našu spoluprácu!

Vytvorili sme pre vás špeciálny hastag: #mojastaz

 

Pre všetkých našich terajších, budúcich ale aj bývalých stážistov máme NOVINKU! 👍 Vytvorili sme pre vás špeciálny hastag #️⃣MOJASTAZ.
Budeme radi, ak svoje fotky alebo aj videá zo stáže označíte #mojastaz. Radi vám hodíme like a pozrienme sa, ako sa vám na stáži darí alebo darilo. 😉 Ak už fotky zo stáže na svojom instagrame máte, môžete ich označiť aj spätne. 😊

 

December sme začali na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ďakujeme vám za účasť.

V prvý decembrový pracovný deň sme zavítali na Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Študentom, budúcim absolventom, sme porozprávali základné informácie o absolventskej stáži. Zároveň sa účastníci informačného seminára mali možnosť pýtať na všetko, čo so stážou súvisí, či už je to hľadanie prijímajúcej organizácie, administrácia stáže či výhody absolvovania stáže ako takej.

 

 

 

 

 

Veľmi nás potešil záujem budúcich absolventov ako aj ich trefné otázky či pripomienky. Ďakujeme univerzite za pozvanie a tešíme sa na spoluprácu s vami, milí študenti.

 

Jesenné turné v Košiciach pokračuje.

Naše jesenné turné v Košiciach pokračovalo na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 22.11.2018 sme sa zúčastnili stretnutia s názvom „VÝZVA ERASMUS+ 2019-20“.

Podujatie bolo určené pre všetkých študentov univerzity, pričom program bol tomu veľmi vhodne prispôsobený. Študenti sa tak mali možnosť dozvedieť o programe Erasmus+ z viacerých aspektov. Podujatie obsiahlo všetky druhy mobilít – štúdium, stáž a absolventská stáž.

Záver stretnutia patril riaditeľke Erasmus Student Network Slovakia Košice, ktorá nám všetkým porozprávala, čo všetko táto sieť pre Erasmus študentov robí a pozvala nás, aby sme sa pridali.

Univerzite ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a vám ďakujeme za účasť.

Dovidenia pri vybavovaní absolventskej stáže.

Jesenné semináre pre absolventov sme začali v Košiciach

Aj tento rok sa chystáme navštíviť budúcich absolventov na školách už počas zimného semestra, aby sme im predstavili možnosti absolventských stáží.

V stredu sme preto navštívili Vysokú školu bezpečnostného manažérstva v Košiciach, kde ako minulý rok, tak aj teraz, pripravili pre študentov Erasmus informačný deň.

 

Po úvodnom stretnutí a odovzdaní pamätnej medaile z rúk Prezidenta VŠBM prof. Mariána Mesároša, sme sa presunuli do Auly Milana Čiča, kde najprv predstavila program študentských mobilít Erasmus koordinátorka Ing. Jozefína Drotárová, PhD.

Po predstavení Erasmus+ absolventských stáží sa ešte predstavila zástupkyňa spoločnosti M2C, ktorá v Prahe často ponúka stáže práve študentom VŠBM.

 

Čo to vlastne je absolventská stáž? – Video

Aktualizácia údajov vo videu pre rok 2020: finančný príspevok poskytujeme na 5 a viac mesiacov, pričom výška finančného príspevku na mesiac je pre jednotlivé krajiny nasledovná:

  1. Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo – 720€
  2. Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, , Holandsko, Malta, Portugalsko, Španielsko – 720€
  3. Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Macedónsko, Srbsko, Turecko – 670€

International Erasmus+ days na Univerzite Komenského

Dňa 25. apríla 2018 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo podujatie International and Erasmus+ Day a WorkSpace Europe tam samozrejme nemohlo chýbať. Podujatie bolo určené pre všetkých záujemcov o štúdium v zahraničí a počas celého trvania mali študenti možnosť hlasovať za najlepšiu fotku vo fotografickej súťaži Erasmus+ študentov tému “Capture your best Erasmus+ moment”.

Okrem zaujímavých prednášok sa študenti mohli zastaviť vo foajé univerzity, prezrieť si informačné stánky rôznych krajín a nechať sa inšpirovať pri výbere krajiny svojho študijného pobytu.

Ďakujeme všetkým študentom, čo sa pri nás pristavili a tešíme sa na ďalšie stretnutia 🙂