Som študentom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vitaj, študent/ka UVLF,

dúfame, že sa tešíš, že začal tvoj absolventský školský rok tak ako my.  Momentálne je potrebné prihlásiť sa do 15.12.2018 na výberové konanie na tvojej škole.

Ak máš otázky ohľadom výberového konania, môžeš sa obrátiť na Erasmus koordinátora na tvojej škole.

Erasmus+ koordinátor na tvojej škole je:

MVDr. Libuša Bodnárová
Tel.: 0915 986 672
Email: libusa.bodnarova@uvlf.sk