Pripomíname deadline na prihlásenie 31.3.2019!

Milí študenti, budúci absolventi, blíži sa deadline na prihlasovanie na stáž. Viac informácií nájdete na našej stránke pri vašej univerzite.

http://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/

Nezabudnite si podať prihlášku do 31. marca 2019!