Som nominovaný, čo teraz? Na UK to už vedia

V posledný aprílový týždeň sme sa stretli so študentami Univerzity Komenského, aby sme ich pripravili na to, čo všetko ich v procese vybavovania stáže čaká. Keďže mnohí z nominovaných budúcich absolventov ešte nemajú stáž nájdenú, poskytli sme im taktiež niekoľko (veríme, že užitočných 🙂 tipov, ktoré im v tomto procese môžu pomôcť. A popritom si, samozrejme, môžu prezerať ponuku stáží v našej databáze.

V závere stretnutia sme prepli zo slovenčiny do angličtiny a slovo prenechali sympaťákom Andrému a Joaovi, ktorí momentálne u nás vo WorkSpace Europe prostredníctvom programu Erasmus+ stážujú. Po tom všetkom, čo nám na fotkách a príbehoch ukázali, očakávame zvýšený nárast o stáže v Portugalsku 🙂