Clear all

Portály

Pokiaľ sa ti nepozdáva žiadna z našich priamych ponúk alebo sa ti s oslovovaním firiem nedarí, existuje tiež možnosť hľadať stáž na rôznych špecializovaných portáloch, ktoré ti hľadanie prijímajúcej organizácie môžu uľahčiť. Určite ti však odporúčame pozorne si preštudovať všetky podmienky používania, aby ťa neskôr niečo neprekvapilo.

Medzi najvyužívanejšie portály s databázami stáží patria:

Ďalšie odkazy na menšie portály: