(CZ10) FYZIOTERAPEUT

December 2018
Physiotheraphy
Czech republic
Czech

Location: Uherské Hradiště, Česká republika
Start: December 2018
Duration: min. 5 months
Working language: Čeština

Who are we?

Zajišťujeme ambulantní a lůžkovou péči v základních a specializovaných oborech na osmi odborných pracovištích chirurgických oborů, dvanácti pracovištích interních oborů a na sedmi pracovištích laboratorního komplementu. Primárně pečujeme o obyvatelstvo z regionu včetně okrajových oblastí sousedních okresů, ale mnohé aktivity nemocnice mají nadregionální charakter. V současnosti  pracuje průměrně 1370 zaměstnanců, z nichž bezmála 200 tvoří lékaři.

What are the main tasks?

Činnosti, které provádí fyzioterapeut (stážista u nich bude asistovat a získávat zkušenosti):

 • Provádí vyšetření, která jsou nutná pro stanovení dalšího postupu ve fyzioterapii, zejména zjišťování anamnézy, vyšetření postury, pohybového systému, vyšetření jednotlivých tělesných segmentů, vyšetření dechových funkcí, a to zejména pomocí manuálních postupů, měření, specifických testů a přístrojových diagnostických metod
 • Provádí komplexní kineziologické vyšetření včetně diagnostiky funkčních poruch pohybového systému, diagnostiku bolestivých a spoušťových bodů, algeziologické vyšetření, škálové hodnocení spasticity a dalších neurologických projevů
 • Provádí analýzu běžných denních aktivit z hlediska fyzioterapie
 • Provádí cílené ergonomické vyšetření vzhledem ke stavu pacientů a podílí se v rozsahu své odborné způsobilosti a ve spolupráci s ergoterapeutem na lékařem indikované ergodiagnostice k hodnocení pracovního potenciálu
 • Na základě fyzioterapeutické diagnózy stanoví individuální fyzioterapeutický krátkodobý a dlouhodobý plán se znalostí patofyziologie onemocnění, vady nebo poruchy
 • Aplikuje podle aktuálního stavu pacientů fyzioterapeutické a kinezioterapeutické metody, například manuální a přístrojové, provádí interpretaci a korekci funkčních poruch pohybového systému, zejména poruch postury, lokomoce, hybnosti, fyzioterapeutickými a reedukačními metodami
 • Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických metod cíleně ovlivňuje funkce dalších systémů, včetně psychických funkcí
 • Hodnotí funkční potenciál pacienta a doporučuje kompenzační pomůcky dle stavu pacientů
 • Aplikuje metody fyzikální terapie a balneologické procedury
 • Hodnotí výsledný efekt fyzioterapeutické péče.

What do we expect from you?

 • Student oboru fyzioterapie

What knowledge and skills can you gain during the internship?

 • Získání zkušeností z oblasti rehabilitace v ambulanci a na lůžkovém oddělení.

Can we offer you any additional contribution?

 • Ubytování a oběd zdarma

What is the selection process?

 1. CV
 2. Cover Letter
Prihláška