Som študentom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vítame ťa budúci absolvent/absolventka UVLF,

pravdepodobne máš záujem o absolventskú stáž cez program Erasmus +, ktorá je určená pre študentov končiaceho ročníka (Bc. Mgr., MVDr., PhD.).

Na absolventskú stáž sa je potrebné prihlásiť prostredníctvom výberového konania na tvojej univerzite. O začiatku výberového konania ťa čoskoro bude informovať tvoj Erasmus+ fakultný koordinátor.

Ak máš otázky ohľadom výberového konania, môžeš sa obrátiť na Erasmus+ koordinátora na tvojej škole.

Odpovede na tvoje otázky môžeš nájsť aj v inštruktážnych videách, ktoré sme pre teba pripravili:

 

Erasmus+ koordinátor na tvojej škole je:

MVDr. Katarína Hájovská, PhD.

Tel: +421 915986672

Email: katarina.hajovska@uvlf.sk