Som študentom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vítame ťa budúci absolvent/absolventka UVLF,

 

Pravdepodobne máš záujem o absolventskú stáž cez program Erasmus +, ktorá je určená pre študentov končiaceho ročníka (Bc., MVDr., PhD.).

Na absolventskú stáž je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom výberového konania na tvojej univerzite. Po skončení výberového konania na univerzite ťa budeme začiatkom roku 2022 kontaktovať s podrobnými informáciami. 

Ak máš otázky ohľadom výberového konania, môžeš sa obrátiť na Erasmus+ koordinátora na tvojej škole.

Odpovede na tvoje otázky môžeš nájsť aj v inštruktážnych videách, ktoré sme pre teba pripravili:

 

Kancelária Erasmus+:

MVDr. Libuša Bodnárová – vedúci koordinátor

Tel:  +421 915986672

Email:  libusa.bodnarova@uvlf.sk