Som študentom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Vitaj, absolvent/ka Vysokej školy výtvarných umení,

keďže sa nemôžeme stretnúť osobne, pripravili sme si pre vás webinár venovaný absolventským stážam Erasmus+. Počas webináru vám porozprávame všetky informácie o pracovných stážach, ako si stáž hľadať aj ako vybaviť všetko potrebné. Budeme sa samozrejme tešiť na vaše otázky, takže si ich na nás pokojne pripravte.

Stretneme sa online 13.4.2021 o 16:00 hod.

Ak máte záujem zúčastniť sa webinára, vyplňte prosím registračný formulár nižšie. Na základe registrácie vám niekoľko dní vopred pošleme link na webinár:

Pýtaš sa, ako sa prihlásiť na stáž?

  • Prihlášku podpísanú zodpovednou osobou v prijímajúcom štúdiu/ateliéri/firme odošlite na email. adresu: mildeova@vsvu.sk
  • Presná špecifikácia ateliéru, štúdia či firmy s adresou a podpisom zodpovednej osoby sa môže doplniť do prihlášky dodatočne. Najneskôr však do 3 týždňov pred plánovanou mobilitou.

    Deadline na prihlásenie pre budúcich absolventov akad. roka 2020/2021:

    31. jún 2021

Viac informácií nájdete na stránke vašej univerzity:

https://www.vsvu.sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/pracovne-staze-pre-absolventov/

Ak by si mal medzičasom nejaké otázky, tak sa môžeš obrátiť na Erasmus+ koordinátora na tvojej škole.

Erasmus+ koordinátor na tvojej škole je:

Mgr. art. Ľubica Mildeová

tel.: +421 2 5942 8535, kl. 435

Email: mildeova@vsvu.sk

Adresa kancelárie: Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava