Som študentom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Vitaj, absolvent/ka Vysokej školy výtvarných umení,

Pýtaš sa, ako sa prihlásiť na stáž?

  • Prihlášku podpísanú zodpovednou osobou v prijímajúcom štúdiu/ateliéri/firme odošlite na email. adresu: mildeova@vsvu.sk
  • Presná špecifikácia ateliéru, štúdia či firmy s adresou a podpisom zodpovednej osoby sa môže doplniť do prihlášky dodatočne. Najneskôr však do 3 týždňov pred plánovanou mobilitou.

    Deadline na prihlásenie pre budúcich absolventov akad. roka 2021/2022:

    31. jún 2022

Viac informácií nájdete na stránke vašej univerzity:

https://www.vsvu.sk/medzinarodna-spolupraca/mobilita-studentov/pracovne-staze-pre-absolventov/

Ak by si mal medzičasom nejaké otázky, tak sa môžeš obrátiť na Erasmus+ koordinátora na tvojej škole.

Erasmus+ koordinátor na tvojej škole je:

Mgr. art. Ľubica Mildeová

tel.: +421 2 5942 8535, kl. 435

Email: mildeova@vsvu.sk

Adresa kancelárie: Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava