ĎAKUJEME ZA VAŠU ÚČASŤ NA WEBINÁROCH!

Milí študenti, budúci absolventi, 
keďže sme sa nemohli stretnúť osobne, pripravili sme si pre vás sériu webinárov venovanú absolventským stážam Erasmus+.

Počas webinárov sme si porozprávali všetky informácie o pracovných stážach, ako si stáž hľadať aj ako vybaviť všetko potrebné. Ďakujeme vám veľmi pekne aj za množstvo vašich otázok, ktoré ste si pre nás pripravili a ktoré určite pomohli aj vašim kolegom.

Sériu sme začali webinárom pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave, pokračovali webinárom pre budúcich absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave a sériu sme ukončili spoločným webinárom pre nasledovné univerzity:

  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Technická univerzita vo Zvolene
  • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  • Vysoká škola manažmentu – City University
  • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
  • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
  • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Ďakujeme za vašu účasť a veríme, že nabudúce sa už stretneme naživo.