December sme začali na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ďakujeme vám za účasť.

V prvý decembrový pracovný deň sme zavítali na Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Študentom, budúcim absolventom, sme porozprávali základné informácie o absolventskej stáži. Zároveň sa účastníci informačného seminára mali možnosť pýtať na všetko, čo so stážou súvisí, či už je to hľadanie prijímajúcej organizácie, administrácia stáže či výhody absolvovania stáže ako takej.

 

 

 

 

 

Veľmi nás potešil záujem budúcich absolventov ako aj ich trefné otázky či pripomienky. Ďakujeme univerzite za pozvanie a tešíme sa na spoluprácu s vami, milí študenti.