Dôležité:::Nové opatrenia v súvislosti s ochorením CoVID-19 a návrat zo zahraničia.

Milí študenti, absolventi,

radi by sme vás informovali o nových opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia CoVID-19.

6.4.2020 UP DATE: KARANTÉNA: Podľa nového  opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  zo 4. apríla 2020 osoby, ktoré  6. apríla 2020 od 7. hodiny vstúpia na územie SR, sú povinné nastúpiť do izolácie v zariadeniach určených štátom. Výnimku z opatrenia má viacero kategórií osôb, napríklad tehotné ženy, onkologickí pacienti, postihnuté osoby, osoby nad 75 rokov podrobnosti nájdete v uvedenom opatrení.

Viac informácií sa dozviete na nasledovnom linku: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=karantena-je-od-6-aprila-povinna-aj-pre-osoby-prichadzajuce-zo-zahranicia-individualne-ktore-hranicne-priechody-su-urcene-pre-individualnu-osobnu-dopravu-a-pesich

Kompletné informácie nájdete na: https://www.korona.gov.sk/covid-19-prijate-opatrenia.php

30.3.2020 UP DATE: REPATRIÁCIE:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR prestáva od polnoci 2. apríla prijímať žiadosti o registrácie občanov SR v zahraničí, ktorí majú záujem o repatriáciu. Následne pristúpi k ukončeniu repatriácií. Viac informácií nájdete na: https://www.teraz.sk/najnovsie/mzvaez-prestava-od-polnoci-2-aprila-p/456811-clanok.html

Všetci slovenskí občania, ktorí využijú pomoc štátu pri návrate, budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR. MV SR má aktuálne k dispozícii tri zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly). V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine. Ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.

Národná agentúra pre Erasmus odporúča, aby ste v prípade návratu postupovali v súlade s odporučeniami MZV SR a sledovali všetky uvedené informačné zdroje. Na základe informácií z MZV SR repatriácie našich občanov budú prebiehať postupne rôznymi spôsobmi (individuálne, dopravné spoločnosti a pod.) a zastupiteľské úrady je potrebné kontaktovať najmä elektronicky. https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/oznam-pre-obcanov-sr-v-zahranici?p_p_auth=CSCbsXoB&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=/&fbclid=IwAR1w7h1eo4rOmantWgn4ydo52qR5iw81yhzxX95MfRE00HiKL506gLxebig

Viac informácií nájdete na nižšie uvedených linkoch:

Ministerstvo vnútra SR: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vlada-pripravuje-navraty-slovakov-z-cudziny-domov-nemocniciam-vyhlasila-nudzovy-stav

Úrad verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:opatrenia-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_karantena.pdf

Ministerstvo zahraničných vecí a EZ SR: https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim