Dôležité:::Nové opatrenia v súvislosti s ochorením CoVID-19 a návrat zo zahraničia.

Milí študenti, absolventi,

radi by sme vás informovali o nových opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia CoVID-19.

UP DATE: REPATRIÁCIE:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR prestáva od polnoci 2. apríla prijímať žiadosti o registrácie občanov SR v zahraničí, ktorí majú záujem o repatriáciu. Následne pristúpi k ukončeniu repatriácií. Viac informácií nájdete na: https://www.teraz.sk/najnovsie/mzvaez-prestava-od-polnoci-2-aprila-p/456811-clanok.html

Medzi opatrenia, ktoré prijal Ústredný krízový štáb SR, patrí aj povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Domácu karanténu alebo izoláciu je potrebné po individuálnom príchode nahlásiť mailom alebo telefonicky svojmu všeobecnému lekárovi.

Viac informácií ohľadom domácej karantény nájdete na nasledovnom linku: https://www.korona.gov.sk/odporucania-pre-domacu-karantenu/

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť, čo sa týka aj študentov, ktorí v súčasnosti absolvujú Erasmus+ mobilitu v zahraničí.

Všetci slovenskí občania, ktorí využijú pomoc štátu pri návrate, budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR. MV SR má aktuálne k dispozícii tri zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly). V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine. Ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.

Národná agentúra pre Erasmus odporúča, aby ste v prípade návratu postupovali v súlade s odporučeniami MZV SR a sledovali všetky uvedené informačné zdroje. Na základe informácií z MZV SR repatriácie našich občanov budú prebiehať postupne rôznymi spôsobmi (individuálne, dopravné spoločnosti a pod.) a zastupiteľské úrady je potrebné kontaktovať najmä elektronicky. Pôvodná informácia zo 17.3.2020 o organizovaní charterových letov nebola presná.  https://www.mzv.sk/aktuality/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/oznam-pre-obcanov-sr-v-zahranici?p_p_auth=CSCbsXoB&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=/&fbclid=IwAR1w7h1eo4rOmantWgn4ydo52qR5iw81yhzxX95MfRE00HiKL506gLxebig

Viac informácií nájdete na nižšie uvedených linkoch:

Ministerstvo vnútra SR: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vlada-pripravuje-navraty-slovakov-z-cudziny-domov-nemocniciam-vyhlasila-nudzovy-stav

Úrad verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:opatrenia-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-vnsuvislosti-snochorenim-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_karantena.pdf

Ministerstvo zahraničných vecí a EZ SR: https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim