FERBURÁROVÉ TURNÉ PO ŠKOLÁCH

Koncom februára sme vás navštívili na univerzitách vo Zvolene a v Bratislave.

Na Technickej univerzite vo Zvolene sme študentom, budúcim absolventom, porozprávali  základné informácie o absolventskej stáži. Zároveň sa účastníci informačného seminára mali možnosť pýtať na všetko, čo so stážou súvisí, či už je to hľadanie prijímajúcej organizácie, administrácia stáže či výhody absolvovania stáže ako takej.

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sme mali špeciálneho hosťa – zástupkyňu spoločnosti The Internationaler Bund (IB) z Nemecka. Seminár bol venovaný priamo stážam v spoločnosti IB, ktorá je s takmer 14 000 zamestnancami jedným z najväčších poskytovateľom sociálnych služieb, služieb pre mládež a vzdelávacích aktivít v Európe.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na našu spoluprácu!