Horúce dni v Bystrici

Dva horúce júnové dni sme strávili na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Zúčastnili sme sa seminára pre koordinátorov a mali sme tak možnosť prehĺbiť  vedomosti o programe Erasmus+ a neformálne sa stretnúť s koordinátormi iných škôl. Prednášky, prezentácie y a workshopy boli venované rôznym témam. Náš vstup sme zamerali na nový produkt poistenia pre stážistov a študentov ERAPO. Zároveň sme sa podelili o praktiky, ktoré sa nám osvedčili a veríme, že sme tak inšpirovali iné školy.