Informovali sme v Trenčíne

Koncom februára sme sa zastavili za študentmi našej členskej školy City University, ktorá ma svoju pobočku aj v Trenčíne. Hoci je v tomto krásnom meste na Považí veľmi príjemne, budúcich manažérov sme sa na informačnom stretnutí snažili namotivovať, aby na chvíľu opustili Slovensko a vydali sa zbierať cenné pracovné skúsenosti do zahraničia cez program Erasmus+ stáží. Uvidíme na počte prihlášok, ako veľmi bol náš nábor úspešný 🙂