International Erasmus+ days na Univerzite Komenského

Dňa 25. apríla 2018 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo podujatie International and Erasmus+ Day a WorkSpace Europe tam samozrejme nemohlo chýbať. Podujatie bolo určené pre všetkých záujemcov o štúdium v zahraničí a počas celého trvania mali študenti možnosť hlasovať za najlepšiu fotku vo fotografickej súťaži Erasmus+ študentov tému “Capture your best Erasmus+ moment”.

Okrem zaujímavých prednášok sa študenti mohli zastaviť vo foajé univerzity, prezrieť si informačné stánky rôznych krajín a nechať sa inšpirovať pri výbere krajiny svojho študijného pobytu.

Ďakujeme všetkým študentom, čo sa pri nás pristavili a tešíme sa na ďalšie stretnutia 🙂