Jesenné turné v Košiciach pokračuje.

Naše jesenné turné v Košiciach pokračovalo na pôde Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 22.11.2018 sme sa zúčastnili stretnutia s názvom „VÝZVA ERASMUS+ 2019-20“.

Podujatie bolo určené pre všetkých študentov univerzity, pričom program bol tomu veľmi vhodne prispôsobený. Študenti sa tak mali možnosť dozvedieť o programe Erasmus+ z viacerých aspektov. Podujatie obsiahlo všetky druhy mobilít – štúdium, stáž a absolventská stáž.

Záver stretnutia patril riaditeľke Erasmus Student Network Slovakia Košice, ktorá nám všetkým porozprávala, čo všetko táto sieť pre Erasmus študentov robí a pozvala nás, aby sme sa pridali.

Univerzite ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a vám ďakujeme za účasť.

Dovidenia pri vybavovaní absolventskej stáže.