Marcové semináre na univerzitách, ďakujeme za účasť!

V marci sme pokračovali v našich cestách za vami, študentmi. Navštívili sme Ekonomickú univerzitu v Bratislave a 2-krát Univerzitu Komenského v Bratislave.

Študentom sme porozprávali o absolventských stážach, základných podmienkach, možnostiach, výhodách a skúsenostiach našich stážistov a neposlednom rade sme si pripomenuli deadline na prihlásenie.

Na Ekonomickej univerzite ste nás privítali v hojnom počte, čomu sa veľmi tešíme. Za fotografie ďakujeme pani fotografke z univerzity.

     

     

V rovnakom týždni sa uskutočnil seminár na Univerzite Komenského na Právnickej fakulte, kde nás privítal nádherný výhľad a študenti, budúci absolventi so svojimi otázkami ohľadom stáží.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O týždeň neskôr sme zavítali na Fakultu manažmentu, kde sme mali možnosť stretnúť študentov, budúcich absolventov, jednak z Fakulty manažmentu a jednak z Farmaceutickej fakulty.

 

 

 

 

 

Univerzitám veľmi pekne ďakujeme za pozvanie a študentom za účasť!

Tešíme sa na spoluprácu:-)