Navštívili sme posledné partnerské univerzity a tešíme sa na vaše prihlášky

Koncom novembra sme zavítali na najväčšiu a najstaršiu univerzitu a počas 4 dní navštívili 5 fakúlt. Na Univerzite Komenského ste nás mohli stretnúť aj s našim stážistom na Fakulte sociálnych a ekonomických vied, Pedagogickej fakulte, Filozofickej fakulte, Fakulte managementu aj Právnickej fakulte.

Ďalšou z našich partnerských univerzít sídliacich v Bratislave je Vysoká škola výtvarných umení. Z nej už na úspešnú stáž do zahraničia vycestovalo niekoľko mladých ľudí, ktorí mali priestor na prehĺbenie svojich teoretických aj praktických znalostí z umenia. A po tomto stretnutí vieme, že nielen na Island sa chystá ďalší absolvent zo Slovenska.

Uzávierky prihlášok na absolventskú stáž sú teda dané na známosť už po celom Slovensku. Ešte raz by sme sa vám chceli poďakovať za všetky vaše otázky a ak budete mať ďalšie, tak nám neváhajte napísať.