Nové mobility Erasmus+ povolené od 10.6.2020

Milí študenti,

máme pre vás dobrú správu. Vycestovanie za účelom mobilít Erasmus+ je od 10.6.2020 povolené.

Dňa 10. 6. 2020 vstupuje do platnosti Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (OLP/4739/2020). Predmetné opatrenie zahŕňa zoznam krajín tzv. „bezpečných krajín“, do ktorých sa dá cestovať bez obmedzenia, ako aj usmernenia, ako treba postupovať pri návrate z iných krajín.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_09062020.pdf

Zoznam tzv. „bezpečných krajín“, kde môžete v rámci Erasmus+ stáže vycestovať:

Bulharská republika, Cyperská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Fínska republika, Grécka republika, Chorvátska republika, Island, Lichtenštajnské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Maltská republika, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Rakúska republika, Slovinská republika, Poľsko ( V prípade Poľska však treba zvážiť cestu do Sliezskeho regiónu, kde je vysoký výskyt ochorenia COVID-19.

Erasmus+ mobilitu je možné uskutočniť aj v krajinách, ktoré nie sú medzi tzv.”bezpečnými”, odporúčané je vycestovať do tzv. “bezpečných krajín”.

Zároveň Vás upozorňujeme na pretrvávajúcu nevyhnutnosť sledovať aktuálny vývoj situácie:

  • vývoj epidemiologickej situácie na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR (http://www.uvzsr.sk/), vrátane aktualizácie zoznamu „bezpečných krajín“;
  • obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info);
  • naďalej dodržiavať odporúčané bezpečnostné a hygienické opatrenia.