VŠEMVS otvorila dvere a my sme tam nemohli chýbať

Na Valentína otvorila Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave nielen srdce, ale aj dvere a privítala na svojej pôde záujemcov svojich možno budúcich študentov. O tom, aké majú v rámci vysokoškolského štúdia možnosti vycestovať do zahraničia, sme im priblížili v našom “stánku”. Zároveň sme sa formou krátkej prezentácie pripomenuli s možnosťou pracovnej stáže aj súčasným študentom, budúcim absolventom.

Prihlasovanie na VŠEMVS je otvorené priebežne, takže kto má záujem vycestovať a zbierať pracovné skúsenosti, nech určite neváha a ozve sa školskému koordinátorovi p.Kováčovi.