WorkSpace Europe na Thematic University Business Forum v Chorvátsku

 

Thematic University Business Forum je tá časť iniciatívy Európske komisie, ktorá vznikla s cieľom modernizácie vzdelávania prostredníctvom prepájania vysokého školstva s praxou. Tento rok sa konferencia konala na prekrásnom ostrove Vis v Chorvátsku, kde WorkSpace Europe dostalo možnosť vystúpiť a predstaviť zúčastneným svoju ideu prepájania vzdelávania s praxou prostredníctvom Erasmus+ absolventských stáží.

Počas dvoch dní konferencie sme mali, okrem zaujímavých prednášok a workshopov, možnosť stretnúť kolegov z celej Európy a podiskutovať na témy prepájania vzdelávania s praxou a ako vlastne študentom najlepšie umožniť čo možno najplynulejší prechod zo školy do zamestnania.

Okrem množstva “networkingovania” a vymenených vizitiek sme mali čas aj na prehliadku ostrova, a musíme uznať, že aj Chorvátsko v októbri má svoje čaro (a stále teplú vodu). Takže, ak budeš niekedy stážovať v okolí Splitu, určite neváhaj vziať trajekt a ísť na Vis, stojí to za to 🙂

 

Tvoj team  WorkSpace Europe