Prihláška

Click or drag a file to this area to upload.
Oprávnení zúčastniť sa stáže sú iba tí študenti a absolventi, ktorí si vyplnili prihlášku na Erasmus+ stáž prostredníctvom konzorcia WorkSpace Europe a bola im potvrdená nominácia (prípadne náhradnícky status) zo strany WorkSpace Europe.
Click or drag a file to this area to upload.
Našou úlohou je prinášať ti čo najzaujímavejšie ponuky na stáž a spojiť ťa s potenciálnymi prijímajúcími organizáciami. Nie je však v našich silách mať detailný prehľad o tom, ako konkrétna stáž a pracovisko bude vyzerať. Pri prihlasovani na konkrétnu ponuku tak ber, prosím, na vedomie, že to, ako stáž bude prebiehať, je výlučne na dohode a zodpovednosti prijímajúcej organizácie a teba.